Umowa licencji

Umowa licencji

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Jedną z form korzystania z utworu jest udzielenie licencji. Umowa...