Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą, uregulowaną w kodeksie cywilnym. Sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się odebrać i zapłacić określoną cenę. Sprzedaż zatem jest umową...