Umowa sponsorska

Umowa sponsorska

Umowa sponsorska jest umową nienazwaną (nie została uregulowana w kodeksie cywilnym ani w żadnym innym akcie prawnym), dwustronnie zobowiązującą i mieszaną, ponieważ łączy w sobie elementy różnych umów. Po stronach umowy powstaje zobowiązanie wzajemne polegające w...