Umowa o pracę

Umowa o pracę

Umowa o pracę ma charakter dwustronnie zobowiązujący i odpłatny. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonych obowiązków a pracodawca do wypłaty wynagrodzenia za spełnione świadczenie. Regulowań dotyczących tej umowy należy szukać w Kodeksie Pracy. Co należy...