Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego jest ważna, ponieważ najem okazjonalny lokalu jest szczególną formą najmu uregulowaną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz....