Umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna jest umową cywilnoprawną, co oznacza, że uregulowań tych zobowiązań należy szukać w kodeksie cywilnym (art. 758- 764 (9)). Poprzez zawarcie umowy agencyjnej przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz dającego...