Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Zaistniała sytuacja związana z epidemią COVID-19, postawiła pracowników i pracodawców przed nowym wyzwaniem, niespotykanym dotychczas na szeroka skalę. Mowa oczywiście o wprowadzeniu tzw. pracy zdalnej. Polskie prawo nie było przygotowane na taką ewentualność a...