Zadzwoń do naszego konsultanta
phone lub napisz email email

Polityka prywatności i cookies

Dane osobowe to temat związany z niemal każdym przedsięwzięciem internetowym. Bez względu, czy będzie sklep internetowy, serwis internetowy, blog, forum, czy nawet zwykły newsletter zawsze będzie się przewijał temat danych osobowych oraz ich ochrony. Zauważamy, że zarówno usługodawcy, jak i użytkownicy bardzo dużą wagę przywiązują do ochrony danych osobowych. Wyrazem stosowania takiej ochrony ze strony usługodawcy jest m.in. przygotowanie i opublikowanie na stronie internetowej polityki prywatności.

Czym jest polityka prywatności i co powinna zawierać

Polityka prywatności to dokument informacyjny przedstawiający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w danym np. serwisie, czy też sklepie internetowym. Zazwyczaj polityka prywatności stanowi odrębny od regulaminu dokument, a niekiedy polityka prywatności stanowi część regulaminu. Oba rozwiązania są prawidłowe, aczkolwiek z naszej strony zalecamy wydzielenie tej części do osobnego dokumentu, gdyż jest to nie tylko bardziej czytelne, ale też związane z pewnymi cechami odróżniającymi politykę prywatności od regulaminu. Podstawową różnicą między regulaminem, a polityką prywatności jest to, że regulamin stanowi wzorzec umowy, a polityka prywatności jedynie dokument informacyjny, tj. zbiór informacji i oświadczeń administratora wskazujących sposób i zasady przetwarzania danych osobowych. Konsekwencją tego jest np. to, że regulamin może podlegać kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych, a nie polityka prywatności teoretycznie nie. Piszemy teoretycznie, gdyż samo nazwania dokumentu polityką prywatności nie powoduje, że nie będzie to wzorzec umowy a zawarte w nim postanowienia nie będą stanowić klauzule niedozwolone – świadczy o tym chociażby jeden z wpisów w rejestrze klauzule niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK zamieszczony pod numerem 5482:
„Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie”
Administrator danych osobowych powinien informować w polityce prywatności przede wszystkim o:
  1. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
  2. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  3. prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
Powyższe elementy to często kręgosłup polityki prywatności, która jest już później dopasowywana do danego serwisu, w szczególności w zakresie celów zbierania danych oraz odbiorcach i kategoriach odbiorców danych osobowych.

Czym jest polityka plików Cookies i co powinna zawierać

Obowiązki w zakresie plików Cookies wynikają z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). W zasadzie każdy serwis internetowy, czy sklep internetowy stosuje pliki Cookies, część z nich jest niezbędna do funkcjonowania serwisu/sklepu, część natomiast wspomaga usługodawcę przy np. kierowaniu do użytkowników dopasowanych reklam. W związku z tym usługodawca powinien zidentyfikować pliki Cookies używane w swoim serwisu lub sklepie internetowym, zamieścić informację dot. używanych plików Cookies w formie np. polityki Cookies oraz uzyskać zgodę i prawidłowo poinformować użytkowników o stosowanych plikach Cookies. Informacja w powyższym zakresie może być zamieszczone np. w polityce prywatności albo jako odrębny dokument informacyjny. Pod kątem prawnym polityka Cookies ma te same cechy co polityka prywatności, różni się jedynie celem i zakresem zawartych w niej informacji.

Jakie są zagrożenia związane z brakiem polityki prywatności albo Cookies

Prawidłowe informowanie o sposobie i zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o plikach Cookies to przede wszystkim wyraz dbałości usługodawcy o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników odwiedzających sklep internetowy. Nie mniej jednak zarówno przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, jak i przepisy Prawa telekomunikacyjnego nakładają określone sankcje za niespełnienie obowiązków w tym zakresie. W przypadku danych osobowych kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku plików Cookies jest to ryzyko poniesienia kary pieniężnej w wysokości do 3 % przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Braki informacyjne w tym zakresie mogą być również podstawą do uznania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takiego postępowania za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, z czym wiążę się z kolei ryzyko nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.
Polityka prywatności i cookies
3 votes, 5.00 avg. rating (98% score)