Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Zaistniała sytuacja związana z epidemią COVID-19, postawiła pracowników i pracodawców przed nowym wyzwaniem, niespotykanym dotychczas na szeroka skalę. Mowa oczywiście o wprowadzeniu tzw. pracy zdalnej. Polskie prawo nie było przygotowane na taką ewentualność a...
1500 zł za bezprawne udostępnienie numeru PESEL i numer telefonu – zadośćuczynienie za naruszenie danych osobowych – omówienie orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2020 r. Sygn. akt XXV C 2596/19

1500 zł za bezprawne udostępnienie numeru PESEL i numer telefonu – zadośćuczynienie za naruszenie danych osobowych – omówienie orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2020 r. Sygn. akt XXV C 2596/19

Po wprowadzeniu RODO powszechne stały się spory dotyczące udostępniania danych osobowych. Rozporządzenie to daje możliwość dochodzenia roszczeń w związku z ich bezprawnym udostępnianiem. Jako ważny w tym przedmiocie należy uznać wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z...